kilsdonk

Strategie

Een nieuwe koers inslaan is niet alleen afhankelijk van een gedegen visie en strategie maar ook van de capaciteiten van de organisatie en in hoeverre de mensen bereid zijn om deze nieuwe koers in te slaan en te realiseren. Het succes van een organisatiestrategie hangt in sterke mate af van de wijze waarop de betrokken managers problemen analyseren, besluiten nemen, op signalen reageren en besluiten uitvoeren.

Strategische beleidsvorming is een fundamentele vorm van beleid, namelijk het totale ondernemingsbeleid gerelateerd aan een reële omgevingsverkenning. Het is goed om stil te staan bij de vraag in hoeverre uw huidige managementteam uit mensen bestaat die, naast de dagelijkse hectiek, een strategisch visie kunnen realiseren en strategische beslissingen kunnen nemen. Heeft uw managementteam voldoende strategische mentaliteit?

Succes wordt bepaald door de manier waarop u uw organisatiedoelstellingen realiseert en het gedrag van de mensen binnen uw onderneming aanstuurt. Een heldere en transparante strategie is de basis van dit succes. Omschrijft uw strategie helder en duidelijk uw visie en missie? Biedt uw strategie concrete normen voor het gedrag van uw mensen?

Wat heeft het voor zin te rennen als je niet op de goede weg bent. (Duits gezegde)

Van Kilsdonk Business Solutions is expert als het gaat om strategisch management. Van Kilsdonk Business Solutions helpt u bij het bepalen van de juiste koers en het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment. Dit alles met inzet van concrete strategische beleidsplannen, relevante analyses en een passende vertaling van strategie naar organisatie.

kilsdonk
Van Kilsdonk Business Solutions - Kooiweg Oost 13 - Culemborg – Mob. +31 6 22 14 00 22 - email: info@vankilsdonk.com